Conferentie 2010: 17 september Huis der Provincie Arnhem

Thema “Verwerking”, met Pronk, Soetendorp e.a.

De vijfde Conferentie Bridge to the Future zal gaan over “Verwerking”. Dit thema is mede een vervolg op de Conferentie 2009 waarin door de presidenten van het Internationaal Strafhof en van De Hoge Raad werd gesproken over “Einde aan Straffeloosheid” en waarbij de vraag opkwam “hoe dan verder na de rechtspraak?” Verwerking is hier essentieel. Inleiders die hun medewerking aan de komende conferentie thans hebben bevestigd zijn oud-minister Jan Pronk, Rabbijn Awraham Soetendorp en Paul Sars, hoogleraar Duitse Taal en Cultuur.

Hieronder een korte introductie van de inleiders. Meer informatie vindt u op onze website waar u zich ook kunt aanmelden.

Jan Pronk sprak kort geleden gedenkwaardige woorden bij de 15e herdenking van de val van Srebrenica. Hij was destijds minister van ontwikkelingssamenwerking en noemt de val van Sebrenica een van de meest rampzalige gebeurtenissen in zijn politieke leven. “We moeten erkennen dat dit is gebeurd en dat we ermee te maken hebben gehad. In Nederland wordt het vaak vergeten en verdrongen. … Er zijn weinig dagen dat ik er niet aan denk en ik vind dat schaamte ons past, wroeging en schaamte…”

Rabbijn Awraham Soetendorp ging twee jaar geleden met pensioen maar de voorvechter van mensenrechten, bestrijder van anti-semitisme en pleitbezorger van interreligieuze dialoog is onverminderd actief. Soetendorps strijd voor een betere relatie tussen joden, christenen en moslims is hem, zo zegt hij in een interview, in belangrijke mate ingegeven door de manier waarop hij de oorlog heeft overleefd. Soetendorp spreekt op de Conferentie aan de vooravond van Jom Kipoer ofwel de Grote Verzoendag.

Prof. dr. Paul Sars is als hoogleraar Duitse Taal en Cultuur, inzonderheid Duitslandstudies verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde op het werk van de Duits-joodse dichter Paul Celan, wiens beide ouders in de Tweede Wereld Oorlog omkwamen. Celan werd zelf in een werkkamp te werk gesteld, maar overleefde de oorlog. Sars, vertrouwd met het verwerkingsproces in Duitsland, volgt de relatie tussen Nederland en Duitsland op de voet, evenals de beelden over en weer.

Nadere informatie en aanmelden

De 5e Conferentie Bridge to the Future vindt plaats op vrijdagmiddag 17 september in het Huis der Provincie te Arnhem. De overige inleiders en het definitieve programma zullen op www.bttf.nl en in de Nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Deelname is kosteloos (graag uw vrijwillige bijdrage), maar aanmelden is noodzakelijk!

Literaire avond over “Verwerking”

Productiehuis De Wintertuin grijpt het thema van de Conferentie 2010 aan om de rol van de literatuur bij ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen te belichten. De Wintertuin heeft voor een unieke dubbellezing twee prominente auteurs op het oog, te weten Arnold Grunberg en Ramsey Nasr. Grunberg reisde onder meer langs oorlogszones in Irak en Afganistan, om meer te weten te komen over het leven van soldaten. Soldaten beleven deze oorlogen heel anders dan de gemiddelde journalist en herkennen weinig van hun werkelijkheid in de mediaverslagen. Ramsey Nasr werd in 2009 op basis van het gedicht Ik wou dat ik twee burgers was (dan kon ik samenleven) voor vier jaar gekozen tot Dichter des Vaderlands. In die rol laat hij regelmatig zijn licht schijnen over ingrijpende actuele en historische gebeurtenissen.

De datum voor deze literaire avond staat nog niet definitief vast. Zodra dat het geval is zal deze op onze website en via een Nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Bestuurssamenstelling

Sophie Lambrechtsen – ter Horst, vanaf de oprichiting in 2001 voorziter van het bestuur, heeft die functie neergelegd, maar ze blijft zich nog wel als bestuurslid inzetten voor de Stichting War Requiem – Bridge to the Future. Dick van der Meer vervult thans de functie van voorzitter. Wolter van Coeverden is toegetreden tot het bestuur; hij is Nikel Lambrechtsen opgevolgd als penningmeester. Bob Roelofs in het bestuur gekomen in de plaats van Jacinta Molijn en Wiel Lenders heeft de functie van secretaris op zich genomen.

Stichting War Requiem – Bridge to the Future
w: www.bttf.nl

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kan op onze website.