Op 2 december 2010 organiseert Cogis (www.cogis.nl) het congres ‘’Haat: obstakel voor een duurzame vrede’’

in De Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Haat ligt overal op de loer. In de multiculturele samenleving tussen groepen

die elkaar nauwelijks het licht in de ogen gunnen, in de politiek waarin verkettering een hoofdrol lijkt te spelen. Maar ook

internationaal bij oorlogen, geweldsuitbarstingen en genociden.

Het congres wordt aanbevolen door een groot aantal prominente Nederlanders die zitting hebben in het Comité van Aanbeveling,

waaronder: Jozias van Aartsen, Frits Bolkestein, Ben Bot, Hans van den Broek, Boris Dittrich,  Alexander Rinnooy Kan e.a.

Tot de sprekers behoren o.a.: Dominique Moisi, Tariq Ramadan, Micha de Winter, Rob de Wijk, Jan Pronk, Salman

Akhtar en Vamik D. Volkan.

In een bijlage treft u uitgebreide informatie aan over o.a. aanleiding, achtergronden, doelstelling en doelgroep van het

congres.   Het onderwerp ‘’Haat’’ raakt aan het werk van tal van politieke en maatschappelijke organisaties. Cogis wil heel

graag mensen uit deze kringen interesseren. Dat wil zeggen: vertegenwoordigers van ontwikkelingsorganisaties,

onderwijsinstellingen, kerken, moskeeën, mensenrechtenorganisaties, vakbonden, (oud) politici, journalisten etc.

U kunt zich digitaal inschrijven via de website: www.congresoverhaat.nl en zich via deze site ook nader oriënteren.

Met oog op die oriëntatie treft u als bijlage het artikel ‘’Wat mankeert fervente haters’’ aan van Micha de Winter, een

van de sprekers op het congres,  dat zaterdag 13 maart jl. werd gepubliceerd  in De Volkskrant,  onze mediapartner bij dit congres.

Wij hopen van harte u als deelnemer te mogen begroeten op 2 december 2010 in De Koninklijke Schouwburg te Den Haag!

Met vriendelijke groet,

Wim D. Visser,

Conference manager

Churchilllaan 11, 4e etage

3527 GV  Utrecht

T 030 296 8022

W www.cogis.nl