Geachte bezoeker van de Rode Hoed,

De voorgenomen bezuinigingen op cultuur, het afschaffen van het Cultureel Jongeren Paspoort en de verhoging van de BTW op toegangskaartjes hebben de afgelopen maanden terecht tot veel publieke onrust geleid bij bezoekers, bespelers en medewerkers van culturele instellingen. De Rode Hoed wijdde er samen met mediapartner NRC Handelsblad een gepassioneerde debatavond aan.

De Rode Hoed ontvangt al jaren geen subsidie van de overheid meer. Wij financieren onze eigen programmering uit de opbrengsten van zaalverhuur en catering en door medefinanciering van partners. Daar zijn we trots op. Toch was het geen onverdeeld genoegen toen ons model van cultureel  ondernemen in de recente bezuinigingsdiscussie tot voorbeeld voor de gehele sector werd gesteld.

De Rode Hoed is gebaat bij een bloeiend cultureel leven en dat is onbestaanbaar zonder overheidssteun. Gesubsidieerde en ongesubsidieerde culturele organisaties hebben op dit moment al veel  last van de crisis door tegenvallende recettes en slinkende bijdragen van culturele fondsen.

Dat geldt ook voor de Rode Hoed. Wij hebben in 2011 de boeken voor het eerst sinds jaren met verlies moeten afsluiten. Vandaar dat ik de vrijheid neem om u als trouw bezoeker om een donatie te vragen. Groot of klein, elke gift is welkom op ons rekeningnummer bij de SNS Bank,  63 50 31 434 t.n.v. Stichting Rode Hoed Amsterdam, onder vermelding van donatie.

Zodat de Rode Hoed ook in het 21ste jaar van zijn bestaan kan doorwerken als onafhankelijk, inspirerend en samenbindend debatcentrum en culturele en maatschappelijke thema’s kan blijven agenderen.

Ik ben u bij voorbaat dankbaar en hoop u nog vaak te mogen begroeten in de Rode Hoed,

 

 

Ton van Brussel
Directeur