Werk zoekt VROUW – Over arbeid en idealen
Dinsdag 8 februari, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur

De krapte op de arbeidsmarkt die in de toekomst dreigt – met als onderliggende oorzaak de vergrijzing – vraagt om het aanboren van onbenut arbeidsmarktpotentieel. 75% van dit onbenut arbeidsmarktpotentieel is vrouw. In Nederland blijft de arbeidsparticipatie in voltijdbanen van vrouwen achter bij andere Europese lidstaten. Ook neemt arbeidsdeelname van vrouwen niet toe als de kinderen groter en minder afhankelijk worden.

In 2008 werd de Taskforce DeeltijdPlus door het kabinet en de sociale partners ingesteld om een aanzet te geven tot een cultuurverandering die ertoe moet leiden dat vooral vrouwen meer uren gaan werken. De taskforce heeft zijn werk gedaan en is inmiddels opgeheven, maar wat is er terechtgekomen van zijn conclusies?

Daarover discussiëren:
Pia Dijkstra (voorzitter voormalige Taskforce DeeltijdPlus; o.v.)
Joan Ferrier (directeur E-Quality, hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit)
Rutger Groot Wassink (mede-initiatiefnemer Manifest Papa Plus / beleidsmedewerker FNV)
Elma Drayer (columnist, auteur van `Verwende prinsesjes`)
Marjon Bolwijn (journalist de Volkskrant, auteur van `De ideale werknemer is een moeder`)

Lees verder op onze website


Leermeester & leerling – de columnist
Bas Heijne en Hassan Bahara
Maandag 14 februari, aanvang 20.30 uur, café open 19.00 uur

Dit voorjaar organiseert de Rode Hoed een nieuwe serie over een oud fenomeen: de overdracht van kennis en kunde van generatie op generatie. Een jonge en oude uitvoerder van hetzelfde ambacht worden geïnterviewd over wat ze van elkaar hebben geleerd, over de manier waarop die kennisoverdracht tot stand komt en over de vernieuwingen in het vak.Op 14 februari staat de eerste aflevering op het programma met de columnisten Bas Heijne en Hassan Bahara.

Moderator: Daniël van der Meer.

Lees verder op onze website


Haags debat aan de gracht: Crisis in de rechtsstaat
Maandag 14 februari, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur

Niet zelden werd daarbij stevige kritiek geuit op het functioneren van de zittende macht, schrijft Willem van Bennekom, zelf oud-rechter, in Op Drijfijs. Politici bemoeien zich met rechtszaken, advocaten weigeren op te staan en de publieke verontwaardiging over uitspraken lijkt toe te nemen. Staat de rechtsstaat onder druk? Verliest het oordeel van rechters aan gezag? Voorzitter van het Openbaar Ministerie Harm Brouwer gaat in debat met oud-rechter Willem van Bennekom en VVD-Kamerlid Ard van der Steur. Gespreksleiding: Folkert Jensma, juridisch redacteur van NRC Handelsblad.

U krijgt het boek Recht & Vrijheid van Frank Kuitenbrouwer (t.w.v. €19,90) bij aankoop van een entreekaart. Het boek wordt voorafgaand aan de manifestatie uitgedeeld.

Lees verder op onze website


Van wieg tot graf: Kind als proefkonijn?
Over nieuwe dilemma`s rond medicijnonderzoek bij jongeren
Dinsdag 15 februari, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur

Van alle medicijnen die in Nederland wordt voorgeschreven aan kinderen is circa 70% niet geregistreerd voor toepassing. Verkeerde doseringen kunnen leiden tot ernstige bijwerkingen en zelfs tot sterfte. Op dinsdag 15 februari wordt er onder leiding van Inge Diepman door tal van deskundigen in de Rode Hoed gediscussieerd over de Ethische aspecten rondom onderzoek bij kinderen.

 

Lees verder op onze website