Amsterdam, vrijdag 6 mei 2011

– persbericht –

Avond van de democratie

Democratie moet iedere dag worden uitgevonden en dit lijkt zeker het geval in het Nederland van 2011. Opkomend populisme, voortdurende kritiek op de rechtsstaat, een schijnbaar of blijkbaar Europees democratisch tekort en de toenemende diversiteit in de Nederlandse samenleving maken dat een aantal fundamentele democratische normen en waarden opnieuw doordacht worden. Op dinsdag 17 mei zullen drie onderzoekers van de onderzoeksgroep `Challenges to democratic representation`, in de Rode Hoed hun licht laten schijnen over de relatie tussen democratie en een aantal fundamentele ontwikkelingen.

De scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid van mannen en vrouwen en de vrijheid van meningsuiting zijn onderwerpen die onderdeel zijn van het maatschappelijk debat. Maar ook meer algemene thema`s als de relatie tussen nationale staten en Europa, de rol van een Europese `civil society`, de invloed van immigratie op democratie en de veranderende rol van politieke partijen worden politiek bediscussieerd en wetenschappelijk onderzocht.

De onderzoeksgroep `Challenges to democratic representation`, onderdeel van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) aan de Universiteit van Amsterdam, bestudeert het functioneren van de democratie in de 21ste eeuw. Zij schuiven de volgende drie leden naar voren om te spreken:

  • Elmar Jansen over (Oost-Europese) immigratie en nationale democratie
  • Hein-Anton van der Heijden over de rol van Europese sociale bewegingen in de creatie van een Europese democratie
  • Jean Tillie over moslim-, links- en rechtsradicalisme

De lezingen zullen exact 15 minuten duren gevolgd door een zaaldiscussie van 15 minuten. De avond zal worden voorgezeten door Pieter Hilhorst.

Meer informatie over de onderzoeksgroep `Challenges to democratic representation` is te vinden op www.bedreigdedemocratie.nl. De onderzoeksgroep `Challenges to democratic representation`, onderdeel van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) aan de Universiteit van Amsterdam, bestudeert het functioneren van de democratie in de 21ste eeuw.

Organisatie: de Rode Hoed i.s.m. de Groene Amsterdammer en de Universiteit van Amsterdam. Datum: dinsdag 17 mei, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur. Kaarten € 10,- en € 9,- (CJP/studenten/Stadspas/65+), online via www.rodehoed.nl en aan de kassa. Informatie: www.rodehoed.nl en (020) 638 56 06.

De Rode Hoed is een centrum voor discussie, reflectie en verdieping. Maatschappelijke  vraagstukken op het snijvlak van cultuur, economie en politiek worden aan de orde gesteld in onze debatten, lezingen en symposia. De Rode Hoed is gevestigd aan Keizersgracht 102 te Amsterdam. Voor meer informatie kijk op www.rodehoed.nl.