PERSBERICHT UPACT
17-08-2011
Neelie Kroes verwelkomt spelers online spel ‘Budget Europe’

Eurocommissaris Neelie Kroes verwelkomt spelers bij het online spel ‘Budget Europe’ (www.budgeteurope.nl). Tijdens dit interactieve begrotingsspel maken jongeren op speelse wijze kennis met het beleid van de Europese Unie. Ze nemen zelf ‘plaats’ op de stoel van de Europese Commissie en maken hun ideale begroting. Het spel prikkelt de jongeren om na te denken over de betekenis van de verschillende begrotingsposten en de gevolgen van begrotingskeuzes voor mensen in landen binnen en buiten Europa.

BN’ers
Spelers van Budget Europe kunnen hun ‘ideale begroting’ delen met klasgenoten en vrienden. Bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Maar ook op de website van Budget Europe. Daar kunnen zij hun begroting vergelijken met andere spelers – waaronder verschillende ‘Bekende Nederlanders’. Onder meer met acteur Waldemar Torenstra, met Z@PP presentatrice Evelien Bosch en met Guido Spek uit GTST.

— EINDE PERSBERICHT —

Noot aan redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christa de Visser, projectmedewerker Upact, via christa@upact.nl, (030) 223 87 24 of (06) 45 69 22 04.

Voor afbeeldingen en andere media kunt u naar ons pressdoc.